Organisaation johtaminen ja toiminnan kehittäminen nopeasti muuttuvassa ympäristössä on kuin liikkuvaan maaliin osumista. Se edellyttää jatkuvaa navigointia eli organisaation inhimillisestä arkkitehtuurista huolehtimista keskeisten prosessien ja perustehtävän selkeyttämistä, erilaisten rajapintojen yli tapahtuvan yhteistoiminnan ja vuorovaikutuksen kehittämistä. Menestyminen ja toimintakykyisenä pysyminen vaikeissakin tilanteissa tarkoittaa inhimillisiin tekijöihin - osaamiseen ja ihmisiin investoimista.

Psykologipalvelu FOKKA on työpsykologian asiantuntijayritys, jolla on pitkä ja laaja-alainen osaaminen organisaatioiden vaativista ja laajoista kehittämisratkaisuista.

AMMATTITAIDOLLA - ASIAKASKESKEISESTI - ASKEL ASKELEELTA

Ydinosaamistamme on organisaatioiden inhimillisen arkkitehtuurin - työprosessien, johtamisen, yhteistoiminnan ja työhyvinvoinnin - rakentaminen ja kehittäminen.

Me toimimme asiakasläheisesti, arvostaen ja auttaen. Valmentajat tuovat paitsi inhimilliseen toimintaan liittyvän asiantuntijuutensa, myös metodin ja väylän kehittämiseen ja mahdollistavat ammattitaidoillaan ja toiminnallaan muutoksen tietoisen suunnittelun, ohjaamisen ja arvioinnin.

Työtapamme ja menetelmämme ovat ajanmukaisia ja monipuolisia. Emme tarjoa kikkoja, vaan autamme osaamisellamme asiakasta onnistumaan omassa perustehtävässään. Erityisvahvuutemme ovat ryhmädynaamiset valmennusmenetelmät, jotka palvelevat ryhmän oppimista käytännössä. Osaamisen kasvattaminen on pitkäjänteistä ja tietoista toimintaa, jota johdetaan organisaatiosta käsin. Me autamme asiakkaitamme oppimaan työssä.

 
 
Psykologipalvelu
FOKKA OY
TURKU
Yliopistonkatu 10 A 28
20100 Turku
Puh. 0400 527 502
Fax (02) 251 9551

Yhteydenotot: soile.aho@fokka.fi

www.fokka.fi
  © Psykologipalvelu FOKKA OY
Fokka